Onderdeel van KGH Customs Services Douaneopleidingen Nederland
Online inschrijven

of bel 088 648 1888

Training Exportorderuitvoering

Wilt u ook op verantwoorde wijze een exportorder uitvoeren? Wilt u ook weten wat er allemaal bij komt kijken? Wie is op welk moment verantwoordelijk voor de goederen? Wie kan aansprakelijk gehouden voor de betaling van eventuele BTW (wanneer de goederen niet uitgevoerd worden) en hoe om te gaan met een verandering van locatie om af te leveren? Tijdens deze training gaan we op de vier aspecten in die bij een exportorder voorkomen: incoterms, douane, transport en internationaal betalingsverkeer.

Geachte exporteur, importeur, expediteur, vervoerder…….

Nederland is een exportland pur sang. Nederland bestaat van EXPORT. Nederland kan niet zonder EXPORT. EXPORT is de kurk waarop de Nederlandse economie drijft. Wij moeten de EXPORT-tak koesteren, vasthouden, bevorderen en…………….daar waar nodig, verbeteren. Deze exporttraining is – met opzet – sterk gericht op alleen maar het verantwoord kunnen uitvoeren van een exportorder. De bedoeling is om zo dicht mogelijk tegen de (export)praktijk van alle dag aan te leunen, zoveel mogelijk aandacht te besteden aan datgene wat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de orderuitvoering dagelijks meemaken of tegenaan lopen. Al  het overtollige er uit, alleen het noodzakelijke er in. Dit wordt nog eens benadrukt door de deelnemers van te voren een (15 vragen lang) vragenformulier te laten invullen dat een beeld schetst van het huidige kennisniveau, de ervaring en de wensen zodat de cursus op maat kan worden gegeven. Vele praktijkvoorbeelden en vele cases begeleiden het geheel.

De Exportorderuitvoering

Een Exportorder is een order die je exporteert. Dat zit al in de naam. Voor de douanewetgeving betekent dat je goederen buiten de EU brengt. Maar een exportorder buiten Nederland kan ook worden aangemerkt als export. Tijdens deze training worden de vier onderdelen van een exportorder besproken. Waaronder de douaneformaliteiten waar u rekening mee moet houden, maar waar u ook juist uw voordeel mee kunt doen.

Vragen die zoal aan bod kunnen komen: klik hier.

Wat leer ik?

U leert tijdens deze training een export order op verantwoorde wijze uit te voeren. In plaats van alleen het douaneaspect of alleen het transport aspect, leert u tijdens deze training hoe de vier aspecten (incoterms, Douane, transport en internationaal betalingsverkeer) met elkaar samenhangen.

Wat wordt er behandeld?

Behandeld worden:

Module 1 Incoterms 2010 (leveringscondities)

Bij elke grensoverschrijdende transactie maken koper (importeur) en verkoper (exporteur) afspraken omtrent de levering. De Incoterms®2010 regels geven exact weer tot welk punt de verkoper verantwoordelijk is voor het regelen en de kosten van het vervoer en op welk punt het risico overgaat op de koper.

Module 2 Douane en Kamer van Koophandel

Gezien de gecompliceerdheid van – vooral – douaneformaliteiten, wordt dit onderdeel vaak uitbesteed. Dit hoeft niet het geval te zijn. Deze module gaat in op vereenvoudigde procedures die de Douane hanteert, op het verantwoord realiseren van het BTW 0-tarief, op vergunningen, op Tariefsystemen, op douanewaarde en op de meest voorkomende douanedocumenten en de achtergrond daarvan terwijl het onderdeel Kamer van Koophandel zich vooral bezig houdt met aspecten zoals legaliseren en certificeren en – uiteraard –  oorsprong en het preferentieel handelsverkeer.

Module 3 Internationaal Transport

Wat is transport, welke partijen spelen een (medebepalende) rol bij het transport en op welke wijze worden die partijen ingeschakeld? Met – uiteraard –  een uitgebreide blik op alle transportmodaliteiten, de transportovereenkomsten en de karakteristieken daarvan. 

Module 4 Internationaal betalingsverkeer

Van nog groter belang is de betalingszekerheid bij export-import transacties. Deze module gaat in op de betalingscondities en de gevolgen daarvan alsmede kredietverzekering. Elke exporteur wenst in de eerste plaats zoveel mogelijk betalingszekerheid. Op welke wijze kan hij daaraan zelf wat doen? Welke betalingsconditie past het beste bij welke transactie en waarom?

Elke module haakt als het ware in op de andere drie, zodat aan het eind van de training de deelnemers in staat zijn de noodzakelijke verbanden te leggen. Aan het eind van elke module volgt een terugblik van 15 á 20 minuten in meerkeuzevragen zodat alles wat niet (helemaal) duidelijk was tijdens de presentatie naar boven drijft en opnieuw wordt toegelicht.

Het betreft hier dus 4 modules van elk 3 uur.  De cursus sluit inhoudelijk zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse exportpraktijk

Medewerkers van de diverse afdelingen/disciplines – Customer Service – Logistiek – Verkoop – Financiële afdeling – Juridische afdeling, kortom iedereen die direct of indirect met handelsactiviteiten over de grens te maken heeft, is welkom.

De training "Exportorderuitvoering" is als volgt opgebouwd:

Dag 1

 • Incoterms (9.00 – 12.00)
  Theorie + cases (waarom, welke, wat)
 • Douane (13.00 – 16.00)
  Theorie + cases (rol Douane en KvK, douaneaangifte en expediteur, mogelijkheden Douane w.o. regelingen)

Dag 2

 • Transport (9.00 – 12.00)
  Theorie + cases (transportmogelijkheden, keuze maken en documenten)
 • Internationaal betalingsverkeer (13.00 – 16.00)
  Theorie + cases (betalingsrisico’s, betalingscondities, verzekering)
 • Totaaloverzicht en afsluitende vragen

De verschillende specialistische vakgebieden, worden door verschillende specialistische docenten verzorgd.

Wat heb ik er aan?

Na afloop van deze training heeft u antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Tijdens het transport ontstaat schade. Is dat úw probleem?
 • Welke (douane) risico's leveren DDP en EXW op?
 • Wie houdt de Douane aansprakelijk voor eventuele invoerrechten en BTW bij onderweg gestolen goederen?
 • Wat als u moet uitwijken naar een andere haven van vertrek?

Aanmelden of meer informatie

Heeft u interesse, maar:

 • past de datum u niet?
 • kunt u absoluut niet overdag (en past de datum voor de eventuele avondtraining u niet)?
 • is de locatie moeilijk bereisbaar?
 • heeft u liever de bijeenkomsten op uw locatie? (Veelal mogelijk vanaf 5 deelnemers!)

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Laatstelijk bijgewerkt op

Schrijf u nu in voor de training !

Online inschrijven